JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šentilj za leto 2022

5. 4. 2022 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 543
05.04.2022
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2022 do 12:00
40.000,00 €
354-67/2022-411
05.04.2022
Ines Jurić in Andrej Drajzibner
obcina@sentilj.si
026506200