Zahteva za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za manj zahtevne objekte

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka