Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Maja Krsnik
  • namestnik predsednice, Štefan Jambrošič
  • članica, Alja Plošnik
  • član, Jan Bauman
  • član, Karl Meier
  • namestnik člana, Igor Marinič
  • namestnica člana, Mihaela Habjanič
  • namestnik člana, Gregor Fras