Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka