Javno naročilo gradenj »REKONSTRUKCIJA TRANZITNIH CEVOVODOV NA POTEZI KOŠAKI - POČEHOVA«

18. 8. 2021 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 220
18.08.2021
Javna naročila
17.09.2021 do 10:00
18.08.2021
JN005657/2021-B01
Povezava
6101-1/2021
18.08.2021
Vojko Titan
vojko.titan@sentilj.si
026506218