JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2020

13.08.2020 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 710
13.08.2020
Javni razpisi in javni natečaji
15.10.2020 do 12:00
50.000,00 €
354-102/2020-409
12.08.2020
Andrej Drajzibner,Ines Jurić
obcina@sentilj.si
02 650 62 00