ODPADKE V GOSPODINJSTVIH Z BOLNIKI, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA COVID-19 SE LAHKO ODVRŽE IZKLJUČNO V POSODO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE

19. 3. 2020 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 601