ŽUPAN LASTNIKE LOKALOV NAPROŠA, DA LE-TE ZAPREJO

14. 3. 2020 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 2726