PROJEKT PREBUJANJE

2867
1.000.000,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
850.000,00 EUR
Zaključeno
Šentilj, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
04.07.2017
04.07.2019