POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ - POSVETOVALNI REFERENDUM - UVEDBA PREFERENČNEGA GLASU ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS

8. 5. 2024 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 73
08.05.2024
Objave in pozivi
07.06.2024 do 23:59
354-83/2024-405
08.05.2024
Kristina Hojnik
026506200