OBVESTILO O OCENJEVANJU ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ Z VEČDNEVNIM OBILNIMI DEŽEVJEM MED 1.8. 2023 IN 6.8.2023

17. 8. 2023 Ines J. (Okolje in prostor, komunala, poslovni prostori) 192