OBVESTILO O OCENJEVANJU ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

27. 7. 2023 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 181