VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE A (PREJ: POTRDILO O NAMENSKI RABI PROSTORA)

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku