Pobuda za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Šentilj

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku