PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠENTILJ

4. 6. 2021 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 49
04.06.2021
Objave in pozivi
05.07.2021 do 00:00
007-4/2021-106
Valerija Trojner
valerija.trojner@sentilj.si
026506200