OBČINA ŠENTILJ RAZPISUJE JAVNO DRAŽBO ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

29. 9. 2020 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 1785