Tradicionalno šestnajsto srečanje članov veteranskih in domoljubnih organizacij

413