POZIV JAVNOSTI O PREDLOGU ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM ŠENTILJ

19.06.2020 Vasja Š. 32