JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)

10.09.2019 Vasja Š. 194