Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Oddaja pobude
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE