JAVNO NAROČILO: IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI ŠENTILJ ZA ZIMSKO SEZONO 2021/2022

12. 10. 2021 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 61