SKLEP O AKTIVIRANJU CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ŠENTILJ OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH ZARADI COVID-19

23. 10. 2020 Vasja Š. (Sprejemna pisarna) 618
23.10.2020
Objave in pozivi
Do preklica
166-3/2020-302/3
23.10.2020
obcina@sentilj.si
026506200