Župan

IMG_2616

mag. Štefan ŽVAB

Kontakt

Tel: +386 2 650 62 21

E-pošta: stefan.zvab@sentilj.si

facebook.com/stefan.zvab


Štefan Žvab je rojen leta 1962 v Novem mestu, kot osmi in zadnji otrok v kmečki družini, materi Ljudmili in očetu Jožetu. Ima še tri brate in tri sestre. Z družino živi v Šentilju, na Vrbovi poti, z ženo Andrejo in dvema sinovoma, Domnom in Blažem. Žena je po poklicu diplomirana radiološka inženirka, zaposlena v UKC Maribor, sina pa sta študenta.

 

IZOBRAZBENA POT

Srednjo metalurško šolo je leta 1981 končal v Ljubljani in potem nadaljeval študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Ljubljana, smer metalurgija in leta 1988 tudi uspešno pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov. Z izobraževanjem je nadaljeval leta 1993 na ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru (Univerza v Mariboru) in končal študij ekonomije, smer mednarodni marketing, pridobil je naziv magister poslovodenja in organiziranja – MBA. Izobraževal se je tudi na univerzi v Blacksburgu (Virginia, ZDA). Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 2003 dokončal študij za predavatelja višjih strokovnih šol in si pridobil veliko pedagoško androgoških kompetenc, naziv predavatelja ter na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor istega leta končal usposabljanje za člana nadzornih svetov in upravnih odborov. S tem je pridobil znanje in nacionalno potrdilo za člana nadzornih ali upravnih odborov družb. Leta 2010 se je vpisal na doktorski študij na strojni fakulteti v Mariboru in ga sedaj tudi končuje, smer tehniško varstva okolja. S tem si bo v bližnji prihodnosti pridobil še naziv doktor znanosti.

 

PODROČJE DELA IN ZAPOSLITVE

Metalurgija, ekologija, finance, marketing, poslovodenje in organiziranje, šolstvo.

 

ZAPOSLITVE V ORGANIZACIJAH

Glede na pestrost izobraževanja in usposabljanja si je nabiral izkušnje v več gospodarski družbah, na različnih delovnih mestih, v različnih dejavnostih, to praktično in teoretično znanje pa je tudi prenašal s predavanji na študente višjih strokovnih šol po različnih krajih Slovenije.

Leta 1988 je opravil pripravništvo v MLM Maribor d.o.o. Od leta 1989 je bil zaposlen kot inženir metalurgije na mestu vodje tehnologije v TDR Ruše, kasneje je bil zaposlen na vodilnih položajih večjih in srednjih podjetij (Mariborska livarna Maribor, Tovarna dušika Ruše d.o.o., Tovarna kos in srpov d.o.o Lovrenc na Pohorju, MPP-Livarna d.o.o Maribor, Gorenje Surovina d.o.o.). Do županskega mandata je bil direktor podjetja Ekoideja d.o.o., delujočega v občini Šentilj, z glavno dejavnostjo na področju energetike in energetskega inženiringa.

 

FUNKCIJE V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Vodja različnih tehničnih služb s področja tehnike in vodja tehnoloških procesov v TDR d.o.o. Ruše. Kot tehnični direktor v Tovarni kos in srpov d.o.o. Lovrenc na Pohorju, odgovoren za organizacijsko plat proizvodnje in vodja inovacijskega tima. Kot finančni direktor v MPP Livarna d.o.o Maribor je bil odgovoren za likvidnost podjetja, knjigovodstva z letnimi izkazi in urejanje kreditnih linij. Na področju ekologije je bil pomočnik glavnega direktorja v Surovini d.d. in odgovoren za ekonomiko podjetja in strateški razvoj družbe. Kot direktor družbe Ekoideje je odgovoren za strateški razvoj podjetja, marketinga in razvoj storitev na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

Komunikacijske veščine so v glavnem povezane s pedagoško andragoškimi izkušnjami na področju izobraževanja v višjih strokovnih šolah in v delovanju različnih delovnih in razvojnih timih, kjer je potrebna sposobnost vodenja in pogajanja. Od leta 1997 je bil predavatelj na VSŠ za gradbeništvu in strojništvu v Celju, na VPŠ prometni šoli in VPŠ živilstvo v Mariboru, v Novem mestu, v Ljubljani. Organizacijska in timska znanja s področja managamenta, poslovodenja in organiziranja – MBA, v več podjetjih v Sloveniji; znanje projektnega vodenja.

 

STROKOVNO DELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA

Leta 2006-2007 je sodeloval v nacionalnem projektu – posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov, osnova za enotno modularno zgradbo vseh študijskih programov.

Sodeloval je v projektni skupini za pripravo in izvedbo evropskega projekta Regional and policy and cohesion – Orodjarstvo s podjetniškega stališča (leto 2002).

 

PATENT IN IZUM S PODROČJA METALURGIJE IN ENERGETIKE

Lastnik dveh patentov.

Patentna prijava, Urad RS za intelektualno lastnino – datum prijave 29. 10. 1998, št. SI – P- 9800280 A, C22C 33/04, Žvab Štefan.

Izum: Postopek pridobivanja ferotitana

Patentna prijava, Urad RS za intelektualno lastnino – datum prijave 9. 11. 2010, št. P-201000371, SLO, Žvab Štefan

Izum: Solarna ulična svetilka

Bibliografija

Cobiss ISBN 978-961-258-017-9 (http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=252736256)

 

ŠPORTNA DEJAVNOST

V študentskih letih se je ukvarjal s tekom na daljše proge (maraton). Danes nogomet, smučanje, tenis, kolesarjenje, pohodništvo.

 

HOBIJI

V prostem času se rad ukvarja z biološkim vrtnarjenjem (permakultura) in z ekološko predelavo hrane.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close