Zdravstvo

 Ambulanta Naslov Kontakt Delovni čas
Splošna ambulanta splošne medicine Šentilj

asist. SIMONA KOVAČEC, dr. med.spec.

Pod hribom 12, 2212  Šentilj v Slov. goricah TEL: 02 72 95 494

E-POŠTA:

ambulanta.sentilj@zd-mb.si

PON: 07:00 – 14:00

TOR: 13:00 – 20:00

SRE: 13:00 – 20:00

ČET:  07:00 – 14:00

PET:  07:00 – 14:00

(4. petek v mesecu popoldan)

Zasebna ambulanta Šentilj

Maksimiljan DAMJAN, dr. med.

Pod hribom 12, 2212  Šentilj v Slov. goricah TEL: 02 650 50 90

E-POŠTA:

damjan.maksimiljan@siol.net

PON: 13:00 – 19:30

TOR: 07:00 – 14:00

(13:00 – 14:00 hišni obiski)

SRE: 07:00 – 14:00

(13:00 – 14:00 hišni obiski)

ČET: 13:00 – 14:00

PET: 07:00 – 14:00

Pediatrija Šentilj

ŠVAB ZAVRATNIK MOJCA, dr. med. spec. pediater

Pod hribom 14

2212 Šentilj v Slovenskih goricah

TEL: 08 200 2665

E-POŠTA: pediatrija.sentilj@gmail.com

PON: 07:00 – 13:00

TOR: 14:00 – 20:00

SRE: 11:00 – 14:00

ČET:  11:00 – 14:00

PET:  07:00 – 12:00

Zasebna ambulanta splošne medicine

Slavica FERK BOGATAJ, dr.med.

Sladki vrh 5 a, 2214 Sladki Vrh TEL: 02 645 33 70

E-POŠTA: slavica.ferk@siol.net

Zasebna splošna ambulanta Sladki Vrh

Vlado MARČINKO, dr.med.

Sladki vrh 5 a, 2214 Sladki Vrh TEL:  02 644 61 22

 

Zasebna zobozdravstvena ordinacija Šentilj

Hrvoje KOVAČEVIĆ, dr. stomatol.

Slovenska ulica 1, 2212  Šentilj v Slov. goricah TEL: 02 651 20 04

E-POŠTA: kovacevic.hrvoje@siol.net

PON: 13:00 – 20:00

TOR: 07:00 – 14:00

SRE: 13:00 – 20:00

ČET: 13:00 – 20:00

PET: 07:00 – 14:00

Zobozdravstvena ordinacija Sladki Vrh

Bojana VOČANEC, dr.stomatol.

Sladki vrh 5, 2214 Sladki Vrh TEL: 02 645 61 05

E-POŠTA:

PON: 13:00 – 19:30

TOR: 07:00 – 13:30

SRE: 13:00 – 19:30

ČET: 07:00 – 13:30

PET: 07:00 – 13:30

Zasebna fizioterapija Tatjana Colja Pod hribom 14, 2212 Šentilj v Slovenskih  goricah TEL: 02 651 41 41

E-POŠTA:

fizioterapija.colja@amis.net

PON: 07:30 – 14:30

TOR: 07:30 – 14:30

SRE: 07:30 – 14:30

ČET: 07:30 – 14:30

PET: 07:30 – 14:30

Lekarna Naslov Kontakt: Delovni čas:
LEKARNA ŠENTILJ

Irena BANIČ, mag. farm

Pod hribom 14,

2212 Šentilj v Slov. goricah

TEL: 02 650 59 00

E-POŠTA: lekarna.sentilj@mb-lekarne.si

PON: 07:00 – 19:00

TOR: 07:00 – 19:00

SRE: 07:00 – 16:00

ČET: 07:00 – 19:00

PET: 07:00 – 16:00

LEKARNA SLADKI VRH

Nina REP, mag. farm.

Sladki Vrh 8c

2214 Sladki Vrh

TEL: 02 720 51 57

E-POŠTA:lekarna.sladki-vrh@mb-lekarne.si

PON: 13:00 – 19:00

TOR: 13:00 – 19:00

SRE: 07:30 – 14:30

ČET: 07:30 – 14:30

PET: 07:30 – 14:30

SOB: 8:00 –    12:00

Veterinar Naslov Kontakt: Delovni čas:
VETERINARSKA AMBULANTA ŠENTILJ Slovenska cesta 1,

2212 Šentilj v Slov. goricah

TEL: 08 205 69 37

E-POŠTA:

veterinarski.z-mb@siol.net

PON – PET:

09:00 – 12:00

15:00 – 18:00

SOB:

08:00 – 11:00

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Uvod: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in vse spremembe in dopolnitve) določa, da Centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Centri za socialno delo odločajo tudi o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Občine pa še vedno odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, ker starši ne skrbijo zanje oziroma ker ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec/otrok iz 24. točke 15. člena ZZVZZ). Zavarovanec/otrok iz 24. točke 15. člena ZZVZZ je v zavarovanje vključen po šifri podlage za zavarovanje 033. Zavarovanec/otrok iz 24. točke 15. člena ZZVZZ ima plačilo zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotovljeno v celoti iz tega zavarovanja. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za zavarovanje teh otrok ni pogoj državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče v Sloveniji.

 

Opis postopka:

– Uveljavljanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje: Oseba poda zahtevo za pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje z vlogo: »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, na Center za socialno delo Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43A, 2211 Pesnica pri Mariboru. Državljani Republike Slovenije so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. V obvezno zdravstveno zavarovanje osebo prijavi oziroma iz njega odjavi center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.

– Uveljavljanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi za zavarovanje 033: Oseba poda zahtevo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi za zavarovanje 033 za mladoletnega otroka, ki ni zavarovan kot družinski član, ker njegovi starši ne skrbijo zanj oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Oseba zahtevo poda z vlogo: »Vloga za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje na zavarovalni podlagi 033«. Vloga se lahko poda pisno po navadni pošti na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj ali po elektronski pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali osebno v sprejemni pisarni občine Šentilj. Vloga je oproščena plačila upravne takse. Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje (prijava, sprememba in odjava iz zavarovanja) je občina stalnega prebivališča, če otrok v Sloveniji nima stalnega prebivališča, pa občina začasnega prebivališča. Otrok je v zavarovanje vključen po šifri podlage za zavarovanje 033. Otrok je po tej podlagi zavarovan, dokler ne izpolni pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, vendar najdlje do 18. leta starosti.

 

Kontakt: Nataša Vouk, tel: +386 2 650 62 09, e-pošta: natasa.vouk@sentilj.si

PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA ZA BOLJŠE ZDRAVJE OBČANOV ŠENTILJA

Po rezultatih raziskave Zdravje v občini 2016 je občina Šentilj zasedla zadnje mesto. Z namenom seznanitve s kazalniki, merili in kriteriji ter javno razpravo o pogledih na rezultate, vzroke in nadaljnje ukrepe, je župan sklical javni posvet Zdravje v občini Šentilj-včeraj, danes, jutri, ki je potekal januarja v Sladkem Vrhu.

Posveta so se udeležili predstavniki NIJZ, Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma A. Drolca Maribor, šol, društev, podjetja Paloma in civilne družbe. Po uvodni predstavitvi rezultatov (NIJZ OE Maribor Christos Oikonomidis, Polona Kovačič), delovanja zdravstveno vzgojnega centra in njihovih akcij na področju preventive (Nataša Vidnar), rezultatov o gibalnih sposobnostih in vplivih na zdravje šolarjev (Špela Štuhec) je sledila razprava, v kateri so se dotaknili predvsem promocije zdravja in pomena ozaveščanja že v otroštvu.

Šola s stalnim ciljno usmerjenim delovanjem na področju uvajanja zdrave prehrane in primernega spodbujanja telesne aktivnosti v obliki dostopnih dodatnih dejavnosti opravi zelo pomembno nalogo na tem področju. Uvajanje lokalne pridelane hrane z dodatno spodbudo Občine in Zadruge Dobrote na šolske jedilnike so učenci sprejeli zelo dobro. Na področju vzgoje in skrbi za zdravo telesno aktivnost je še zmeraj nerešen problem zasedenosti šolskih športnih objektov v popoldanskem času in dodatnih izven šolskih aktivnosti. Številna športna društva imajo urejene osnovne pogoje, njihovo uspešno delovanje in število članov pa je še eden od argumentov za nujnost izgradnje nove športne dvorane v Šentilju. V Sladkem Vrhu so izpostavili sicer res polno zasedeno športno dvorano, a zunanje površine, namenjene aktivnemu delovanju ali rekreiranju potrebujejo prenovo. Šola in krajani so že dolgo prizadevajo za dopolnitev športne infrastrukture v športne parku vsaj z igriščem za odbojko. Spodbuda društvom na področju njihovega delovanja je s strani lokalne skupnosti potrebna tudi v obliki skrbi za infrastrukturo.

Konstruktivna razprava je bila s predstavniki podjetja Paloma, kjer je sam direktor uprave predstavil vrsto ukrepov, ki so jih v zadnjem letu izvedli na področju varstva in zdravja pri delu. Predstavil je pobudo za uvedbo tovarniške menze, kjer bi delavcem nudili topel obrok in s tem lahko tudi spodbudili pridelavo in prodajo lokalno pridelane hrane. Vloga podjetja pri spodbujanju in podpori delovanja lokalnih športnih in drugih društev je ciljno usmerjena. V razpravi smo se dotaknili številnih športnih dogodkov v Sladkem Vrhu in okolici v preteklosti. Strinjali smo se, da lahko s sodelovanjem med podjetjem, društvi in lokalno skupnostjo izvedemo vsaj en skupni športno rekreacijski dogodek na leto in tako obudimo tovrstno tradicijo. Druženje in socialna vključenost sta eden od pomembnih dejavnikov za zmanjševanje stresa in dobro psihofizično zdravje.

Iz nadaljnje razprave izpostavljamo ključne poudarke za prispevek k boljšemu zdravju v občini. Gre za dolgotrajni proces, prve korake k temu izvajamo že dve leti.

  1. PROMOCIJA ZDRAVJA IN OSVEŠČANJE O POMENU ZDRAVEGA NAČINA PREHRANJEVANJA s spodbujanjem razvoja kmetijstva:
  • ohranjanje in dodatna spodbuda pridelave hrane, omogočanje dostopnosti lokalno pridelane hrane neposredno pri pridelovalcu ali na lokalni tržnici, spodbuda pri povezovanju zadrug na regionalni ravni, finančna podpora šolam pri nadaljnjem uvajanju lokalne hrane na jedilnike;
  • obveščanje o pomenu zdravega prehranjevanja in ustreznem načinu, uvajanje mesečne rubrike ZA ZDRAVJE OBČANOV v tiskane in spletne oblike obveščanja, izvajanje delavnic zdrave pridelave hrane in zdravega prehranjevanja.
  • promocija brezplačnih in vsem dostopnih preventivnih akcij na področju zgodnjega odkrivanja določenih bolezni (program SVIT, Zora, test telesne zmogljivosti, merjenje sladkorja v krvi…)
  • osveščanje o posledicah stresnega načina življenja, delavnica za prepoznavanje stresa in učinkovito spopadanje z njim, za odpravo posledic.
  1. SPODBUJANJE PODROČJA ŠPORTA:
  • vlaganje v športno infrastrukturo z izgradnjo športne dvorane Šentilj, nadgradnjo športnega parka Sladki Vrh, kolesarskih in pohodniških poti
  • ustanovitev športne zveze in priprava strategije razvoja športa
  1. AKTIVNI PRISTOP K VKLJUČEVANJU OBČANOV V RAZLIČNE DOGODKE:
  • organiziranje različnih dogodkov za druženje in rekreacijo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami, vključevanje brezplačnih promocijskih akcij v sam dogodek v sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom ZD A. Drolca Maribor.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close