Na podlagi 75. člena Statuta občine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 23/2010) in na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Ceršak župan sklicuje ZBOR OBČANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI CERŠAK:

VABILO