Občina Šentilj pričenja s postopkom zbiranja vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 (po sklepu Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-7/2017-62-DZGR, prejetega dne 1/8/2017).

V kolikor ste utrpeli škodo, lahko podate vlogo na obrazcu 2 PT, najkasneje do 21.8.2017 na sedež Občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah. Obrazec 2PT lahko dobite na sedežu Občine Šentilj in na spletni strani www.sentilj.si. K vlogi je potrebno priložiti dokazila (slike, cenilne liste zavarovalnic,…). Priznanih je le 17 vrst poškodovanih kultur, le te so:

 • slive in češplje,
 • jabolka 1. kakovosti,
 • hruške 1. kakovosti,
 • češnje,
 • višnje,
 • marelice,
 • breskve (namizne)
 • jagode,
 • kivi – aktinidija,
 • ribez (rdeči)
 • maline,
 • borovnice gojene,
 • orehi,
 • kutina,
 • lešnik v lupini,
 • grozdje rdeče za predelavo,
 • grozdje belo za predelavo.

OBRAZEC

OBVESTILO