V letu 2018 smo začeli z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Šentilj.

Vse zainteresirane občane in druge lastnike zemljišč obveščamo, da podajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča na novem obrazcu. Obrazec za pobudo je dostopen na sedežu občine Šentilj in na spletni strani: www.sentilj.si.

Pri spremembi in dopolnitvi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Šentilj bodo upoštevane samo tiste pobude, ki bodo oddane do 31.08.2018 na novem obrazcu.