Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v Občini Šentilj bo v SOBOTO, 14. OKTOBRA 2017, na naslednjih lokacijah :

 • VELKA (pri krajevni skupnosti)                              od 08.00 do 10.00 ure
 • SLADKI VRH (pri avtobusni postaji)                    od 10.15 do 12.12 ure
 • CERŠAK (pri krajevni skupnosti)                          od 12.30 do 14.00 ure
 • ŠENTILJ (pri občini)                                                  od 14.15 do 16.15 ure

Zdravila in baterije prinesete ločeno od ostalih nevarnih odpadkov. Tekočine se prevzemajo samo v zaprtih posodah.

Med nevarne odpadke spadajo:

 • barve, laki, spreji, premazi, impregnirana sredstva, razredčila…
 • onesnažena embalaža barv, lakov, čopiči, krpe…
 • odpadna motorna, hidravlična in mazalna olja,
 • odpadna zdravila, čistila in hladilne tekočine,
 • živosrebrni (hg) termometri in ostali živosrebrni instrumenti,
 • odpadne kemikalije iz gospodinjstev,
 • baterije in akumulatorji,
 • odpadna zaščitna sredstva (škropiva) vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva…

Zbiranje nevarnih odpadkov je za gospodinjstva z območja Občine Šentilj brezplačno.