Ponovno vas pozivamo, da uredite svoje žive meje in drugo rastje z obrezovanjem tako, da ne bo zaradi razraščenosti cesta nepregledna. Urejenost vašega zemljišča je povezana tudi z varnostjo udeležencev v prometu.

Ker ne bi želeli posegati v vašo urejenost, vas obveščamo, da bomo povsod, kjer tega sami ne boste uredili na ustrezen način, morali izvesti strojno obrezovanje ob vseh javnih poteh, da zagotovimo preglednost.