Zadruga Dobrote

Potrebe na trgu in potrebe naših kmetovalcev so pokazale, da je smotrno razmišljati o ustanovitvi lastne zadruge, ki bi na lokalnem nivoju združila pridelovalce in predelovalce hrane, s svojo obliko organiziranosti pa jim omogočila vstop na trg in zagotovila odkup. V ta namen smo se lotili proučevanja različnih oblik sodobnega povezovanja in primerov dobrih praks ter pripravili predlog o ustanovitvi zadruge. Občinski svet je ta predlog podprl.

 

Zadruga za razvoj podeželja Dobrote z. o. o. je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja podeželja. Zadruga je pravna oseba, katere glavni cilj je zadovoljevanje potreb njenih članov in/ali razvijanje njihovih gospodarskih in/ali družbenih dejavnosti, ta cilj pa zadruga uresničuje tako, da s člani sklepa pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev. Člani si zagotavljajo gospodarske koristi s tem, da z zadrugo aktivno sodelujejo (kot dobavitelji, odjemalci, delavci, uporabniki ali izvajalci storitev) in ne pretežno na podlagi pasivne, kapitalske udeležbe.

Ker so člani kot lastniki zadruge sočasno uporabniki ali izvajalci njenih storitev, v teoriji poudarjajo značilno zadružno načelo istovetnosti. Člani iz svojih vrst volijo organe zadruge, organizacijska in upravljavska struktura pa je prilagojena velikosti zadruge.

V prihodnje želimo, da bi zadruga s svojim delovanjem resnično prispevala k razvoju podeželja in bi se v njej našli še drugi, ne le kmetovalci. Njena ustanovitev pa je prvi korak k možnostim odpiranja novih delovnih mest v naslednjih letih.

 

Sentilj_baner_veliki_spodaj_DObrote

ga. Olga Pregl
Tel: +386 51 635 712

E-naslov:  olga.pregl@gmail.com

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close