Po tem ko so nas občani obvestili, da je bila včeraj v Selnici ob Muri ob zaprtem priključku spet inšpektorica za ceste, podajamo nekaj informacij glede zadeve.

Odgovora na pritožbo na odločbo inšpektorice še nismo dobili. Pritožili smo se z razlogom, da gre za nesorazmeren ukrep zaprtja priključka brez podanega primernega roka (na terenu je bila 26. 6. 2018, 2. 7. 2018 pa je upravljavcu, podjetju Pomgrad poslala odločbo, ki smo jo mi le dobili v vednost) za možno ureditev nadomestne ceste. Pričakujemo, da bomo dogovor dobili kmalu in potem lahko jasno povedali občanom, kako bomo uredili možnost dostopa do njihovih stanovanj v naslednjih mesecih.

Vsaka gradnja nove ceste-novega cestnega priključka na regionalno cesto je povezana z zelo visokimi stroški, postopki za pridobitev vseh dovoljenj in potrditvijo občinskega sveta. V proračunu letošnjega leta ta investicija ni bila predvidena, saj smo proračun sestavljali v začetku leta.