Obveščamo vas, da je v pripravi naslednja številka občinskega glasila »Glas-ilo« Občine Šentilj. Prosimo vas, da s svojimi prispevki sooblikujete vsebino občinskega glasila, predstavite društvene ali druge aktivnosti.

Vabimo vas, da prispevke za občinsko glasilo pošljete po elektronski pošti do 30. 04. 2019 na elektronski naslov:

urednistvo@sentilj.si ali andreja.ploj2007@gmail.com

oz. na:

Občina Šentilj
uredništvo Glasila
Maistrova ulica 2
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

Iz Odloka o javnem glasilu Občine Šentilj:

GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

  1. člen

Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Šentilj in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa o delu organov Občine Šentilj, javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.  Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.

  1. člen

Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:

  • delu organov občine in njegovih delovnih teles,
  • delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
  • vseh področjih dela in življenja v občini,
  • problematiki posameznih področij,
  • prireditvah oz. javnih dogodkih v občini,
  • predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov, zdomcev in pravnih oseb,
  • širše zanimivih in aktualnih dogodkih.

Programske vsebine temeljijo na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.

Uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali Zakonom o medijih.

Fotografije naj bodo pripete posebej, torej jih ne lepite v Wordov dokument in priponke s fotografijami označite z naslovom, ki se ujema s člankom; fotografije naj bodo kakovostne.

Pri fotografijah zapišite vir, lasten, če ste avtor vi, saj se s tem zavezujete, da ste edini in izključni lastnik vseh pravic, povezanih s fotografijo; če pa je avtor nekdo drug, pa zapišite ime in priimek avtorja in od njega pridobite izjavo, da se kot lastnik odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografij.

Prispevke bo pregledal uredniški odbor in odgovorna urednica občinskega glasila Občine Šentilj. Avtorje bomo po potrebi pozvali zaradi morebitnih ustreznih prilagoditev.

Vsak posamezni avtor prispevka odgovarja tako kazensko kot materialno za napisano in priloženo v prispevku.

 

Uredniški odbor z odgovorno urednico se veseli sodelovanja z vami