PREDLAGAJTE. URESNIČITE ZASE IN ZA SOKRAJANE!

SKUPAJ ODLOČITE, KAJ BOSTE NAREDILI V KRAJU IN KAKO BOSTE PORABILI DODELJENI DENAR.

Spoštovani občani!

Občinski svet občine Šentilj je na januarski seji sprejel sklep o določitvi višine sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. Sklep temelji na 48a. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da lahko Občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani in o katerih se izvede posvetovanje najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.

Gre za t.i. PARTICIPATIVNI PRORAČUN, ki pomeni nadgradnjo demokratičnih odnosov v lokalni skupnosti. O porabi denarja, namenjenega krajevni skupnosti odločate neposredno vi. V procesu soodločanja o porabi zaznavamo dejanske potrebe, oblikujemo predloge rešitev in kreiramo nove projekte. Tako lahko zvišamo kakovost življenja, krepimo družbeno participacijo in širimo zavedanje, da lahko vsak prispeva h gradnji skupnosti.

VSAKA KRAJEVNA SKUPNOST 60.000,00 EVROV

Razmislite, kaj v kraju, kjer živite, pogrešate, pa ne pomeni velike investicije. So to klopi, igrala, koši ali imate kakšno izvirno idejo v višji vrednosti. Predlagajte in svoj predlog pošljite na obcina@sentilj.si, z običajno pošto na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah ali ga oddajte na sedežu občinske uprave sami. K predlogu pripišite še ime krajevne skupnosti.

Vaše predloge pričakujemo čim prej, najkasneje pa do ponedeljka 11. 2. 2019, do 15. ure.