Občina Šentilj bo kot upravljavec pokopališča Šentilj ciprese, ki so se zelo razrastle, pričele sušiti in onemogočale dostop lastnikom grobov, nadomestila z drugim primernim rastjem. Pokopališče bo v celoti urejeno v najkrajšem možnem času.