Označevanje in usmerjevanje proti pomembnejšim javnim ustanovam in objektom ob državnih cestah v občini Šentilj ni ustrezno urejeno. V ta namen nameravamo naročiti Idejno zasnovo in elaborat v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ( Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), ki ga moramo posredovati v pregled in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo.

V kolikor imate predloge oz. želje po označitvi in usmeritvi k pomembnejšim gospodarskim ali turističnim objektom ob državnih cestah na območju občine Šentilj, nam pošljite svoje pisne predloge najkasneje do vključno 27.11.2017 na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov.goricah ali po e-pošti na naslov: tajnistvo@sentilj.si ali se oglasite v času uradnih ur na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ulica 2/II.nadstr., v Šentilju.

Vaš pisni predlog mora vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek ter naslov predlagatelja

Lokacijo postavitve obvestilne signalizacije (table) – npr. ob regionalni cesti R2-437 Pesnica-Šentilj  pri objektu Štrihovec št. X  ali npr. ob regionalni cesti R2-438/1306 Šentilj – Trate v naselju Sladki Vrh pri objektu Sladki Vrh št. X,…

Naziv objekta ali dejavnosti, ki jo želite označiti.

Na podlagi vseh prejetih predlogov bomo izbrali najugodnejšega izvajalca za izdelavo Idejne zasnove in elaborata. Pred dokončanjem idejne zasnove in elaborata vas bomo pisno povabili na sestanek in vas seznanili z umestitvijo vašega predloga obvestilne signalizacije ter z nadaljnjimi aktivnostmi glede postavitve signalizacije.