Sociala

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI VLOGA V PDF OBLIKI

VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO OBČINSKO SOCIALNO POMOČ OBČANOM OBČINE ŠENTILJ

Pravilnik o dodeljevanju občinske socialne pomoči v Občini Šentilj

0 EUR VLOGA   VLOGA
VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI ŠENTILJ

Starši, imate možnost, da ob rojstvu otroka dobite enkratno denarno pomoč. Vse kar morate storiti je, da izpolnite vlogo. Z vsemi zahtevanimi prilogami jo je potrebno dostaviti ali poslati po pošti na občinski urad občine Šentilj.

0 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – DOJENČKI

Občina Šentilj subvencionira mlečne preparate vsem dojenčkom do izpolnjenega 1. meseca starosti, na podlagi predloženega original računa in pisnega zahtevka, če:

·         dojenček je državljan Republike Slovenije,

·         dojenček in vsaj eden od staršev imata stalno prebivališče v Občini Šentilj.

Iz pisnega zahtevka morajo biti razvidni podatki za dojenčka (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO) in podatki starša – plačnika računa (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, št. TRR). Občina Šentilj bo po poizvedbi stalnega prebivališča in pregleda računa, povrnila strošek nakupa na TRR plačnika računa, največ do 3600 gramov na mesec.

Občina Šentilj subvencionira mlečne preparate dojenčkom od 2. meseca starosti do izpolnjenega 4. meseca starosti, iz naslova socialne indikacije, na podlagi pisne vloge (Vloga za financiranje mlečnih preparatov za dojenčke), če:

·         dojenček je državljan Republike Slovenije,

·         dojenček in vsaj eden od staršev imata stalno prebivališče v Občini Šentilj,

·         dojenček izhaja iz socialno ogrožene družine, kar pomeni, da bruto dohodek na družinskega člana je nižji ali enak 65 % bruto dohodka na družinskega člana v % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi podatkov o dohodkih družine.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o stalnem prebivališču dojenčka, si pridobi občinska uprava Občine Šentilj. Podatke o dohodkih družine predložijo k vlogi starši ali na vlogi dajo privolitev, da si jih pridobi občinska uprava Občine Šentilj. Upravičencem se izda odločba, katero prejme tudi dojenčkov zdravnik – pediater.

0 EUR  VLOGA  VLOGA
VLOGA ZA FINANCIRANJE MLEČNIH PREPARATOV – MALI OTROCI

Občina Šentilj subvencionira mlečne preparate malim otrokom od 5. meseca starosti do izpolnjenega 18. meseca starosti, iz naslova socialno zdravstvene indikacije, na podlagi pisne vloge (Vloga za financiranje mlečnih preparatov za male otroke), če:

·         dojenček je državljan Republike Slovenije,

·         dojenček in vsaj eden od staršev imata stalno prebivališče v Občini Šentilj,

·         dojenček izhaja iz socialno ogrožene družine, kar pomeni, da bruto dohodek na družinskega člana je nižji ali enak 65 % bruto dohodka na družinskega člana v % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi podatkov o dohodkih družine,

·         otroku je predpisana dietna prehrana pri akutnih prebavnih motnjah, ki je razvidna iz potrdila izbranega otrokovega zdravnika o potrebni dietni prehrani.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o stalnem prebivališču dojenčka, si pridobi občinska uprava Občine Šentilj. Podatke o dohodkih družine predložijo k vlogi starši ali na vlogi dajo privolitev, da si jih pridobi občinska uprava Občine Šentilj. Potrdilo izbranega otrokovega zdravnika o potrebni dietni prehrani si pridobijo starši in jo priložijo k vlogi. Upravičencem se izda odločba, katero prejme tudi dojenčkov zdravnik – pediater.

Starši so upravičeni tudi do povrnitev stroškov nakupa mlečnih preparatov,  ki so jih nabavili v času postopka reševanja vloge, na podlagi predloženega original računa in pisnega zahtevka, če:

·         izdana jim je določba o upravičenosti do financiranja mlečnih preparatov.

Iz pisnega zahtevka morajo biti razvidni podatki za dojenčka oziroma malega otroka (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO) in podatki starša – plačnika računa (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, št. TRR).Mlečni preparati so lahko kupljeni v lekarnah ali specializiranih trgovinah.

0 EUR  VLOGA VLOGA
VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA PODLAGI ZA ZAVAROVANJE 033 0 EUR VLOGA  VLOGA 
VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DOSTAVE TOPLIH OBROKOV STAREJŠIM OBČANOM OBČINE ŠENTILJ 0 EUR VLOGA

VLOGA

Center za socialno delo Pesnica

Pesnica pri Mariboru 43

2211 Pesnica pri Mariboru

TEL: +386 2 653 52 31

FAX: +386 2 654 42 30

E-POŠTA:  gpcsd.pesni@gov.si

Bogdana Pribevski, direktorica občinske uprave

TEL: +386 2 650 62 04

E-POŠTA: bogdana.pribevski@sentilj.si

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close