Župana in županja treh sosednjih občin Šentilj, Pesnica in Kungota so se danes, skupaj z direktorji občinskih uprav, srečali v prostorih Občine Šentilj.

Namen srečanja je bil dogovor o sodelovanju in iskanju sinergijskih učinkov pri delovanju občin kot servisa občanom.

Odprli so vprašanje kako zagotoviti, da na področju predšolske vzgoje zagotavljajo sorazmerno enakomerno zasedenost vrtcev v posamezni občini in s plačevanjem stroškov za obiskovanje vrtca v drugi občini občinskega proračuna ne obremenjujejo dvakrat.

Ugotovili so potrebo po povezovanju na področju turizma, kjer bi postopoma lahko oblikovali lastno blagovno znamko.

S skupno projektno pisarno, bi si lahko s prispevanjem kadrov nudili medsebojno pomoč in oblikovali skupne prijave na določene projekte, ob dobljenih pa jih vodili iz pisarne.

Vsi so se strinjali, da obstaja velik problem pri kadrovski podhranjenosti. Tukaj vidijo možnost ustanovitve skupne občinske uprave, saj bi lahko specifične naloge opravili na ta način.

Pogovor je tekel tudi o skupnih prireditvah ob koncu šolskega leta ali za starejše.

Direktorji občinskih uprav se bodo srečevali na rednih kolegijih.

Prvo naslednje srečanje bo v Pesnici že v začetku aprila.