Datum objave: 02. 03. 2018

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje eup š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah