Datum objave: 11.05.2018

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP Š-29 V NASELJU ŠENTILJ V SLOV. GORICAH