Spoštovane občanke in občani,

podjetje RUNE-SI nas je obvestilo, da je v zaključni fazi s projektiranjem gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v naši občini, ki bo omogočalo, da boste lahko pridobili hiter internet in digitalne TV programe, pa tudi hišni telefon. Za zaključek projektiranja potrebujejo podatke o interesu občanov za navedene storitve. Projektiranje in gradnja hišnih priključkov se bo namreč izvajala le, če se bo v posameznem zaselku vsaj 25% gospodinjstev odločilo za naročilo priključka. V gradnjo ne bodo vključeni ožji deli zaselkov Ceršak, Sladki Vrh in Šentilj, ki že imajo širokopasovna omrežja oziroma je gostota poseljenosti več kot 500 prebivalcev na kvadratni kilometer. Nekateri zaselki pa bodo v celoti pokriti po razpisu Ministrstva za kmetijstvo o dodelitvi sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega optičnega omrežja, ki bo predvidoma spomladi letos.

V Občini Šentilj vsakodnevno dobivamo vprašanja o širokopasovnem optičnem omrežju, kdaj se bo gradnja začela in kateri zaselki bodo vključeni. Zato nenehno sodelujemo z investitorjem in tudi tokrat želimo pomagati. Povezali smo se tudi z Ministrstvom za kmetijstvo, da bi bil njihov razpis čim prej.

Tokrat vam pošiljamo dopis podjetja RUNE-SI o možnostih in pogojih pridobitve priključka ter Izjavo o predhodni seznanjenosti s projektom. Oboje skrbno preberite in nam izpolnjeno izjavo vrnite na naslov Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj ali skenirano po e-pošti na naslov: obcina@sentilj.si, najkasneje do 11. marca 2019.

Prosimo vas, da rok za vrnitev izjave upoštevate, ker bomo le na ta način lahko pomagali pri zagotovitvi hitrega interneta v vsa gospodinjstva v občini.

Predpristopna izjava

Dopis RuNe

Obvestilo