V mesecu februarju smo lastnike obstoječih objektov, ki ne ležijo v območju predvidenih aglomeracij*, obvestili, da morajo najkasneje do 31. 12. 2021 zagotoviti lastno malo komunalno čistilno napravo. Seznam objektov na območju celotne občine Šentilj, ki ležijo izven območij meja aglomeraciji je objavljen tudi na spletni strani www.sentilj.si oz. je v času uradnih ur dostopen na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212.

*Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

SEZNAM OBJEKTOV, KI LEŽIJO IZVEN OBMOČIJ MEJA AGLOMERACIJ 

OBVESTILO