Turistično društvo CER iz Ceršaka tudi letos prireja pustovanje.

Vabljeni.