PRORAČUN ZA LETO 2019 IN LETO 2020 V JAVNI OBRAVNAVI

Na 3. redni seji je Občinski svet Občine Šentilj potrdil prvo branje proračuna za leto 2019 in za leto 2020. S tem sklepom se začenja javna razprava, ki poteka vse do 15. 3. 2019 do 12. ure. Vse predloge in pripombe na predlog proračuna za leto 2019 in 2020 sprejemamo na občinski upravi v času uradnih ur ali po e pošti na naslov obcina@sentilj.si.

Več v priloženih prilogah.

Proračun za leto 2019:

Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2019 

Načrt razvojnih programov 2019-2022

II. Posebni del

Proračun za leto 2020:

Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2020

Načrt razvojnih programov 2020-2023 

II. Posebni del