Na 22. seji občinskega sveta je bil  sprejet sklep, da gre predlog proračuna v javno razpravo.

Povezava: Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2018

Javna razprava bo trajala od 18. januarja do 05. februarja 2018 do 12. ure.

V času javne razprave lahko zainteresirani občani podaste pisne pripombe in predloge osebno na Občini Šentilj v času uradnih ur ali na e naslov obcina@sentilj.si.