Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode poziva k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč.

POZIV GLEDE ODSTRANJEVANJA PODRTIH DREVES TER OSTALE VEGETACIJE, KI OVIRA IN ZMANJŠUJE PRETOČNOST STRUG