Dogajanje na 23. redni seji občinskega sveta Občine Šentilj je zaznamovalo strinjanje večine svetnikov s predlogi župana. Tako so potrdili Dokumente identifikacije investicijskega projekta za kar 5 projektov (izgradnje kanalizacijskega sistema na območju aglomeracije Štrihovec, tri ceste in sanacijo zgradbe zdravstvenega doma v Sladkem Vrhu). Vse investicije so del proračuna za letošnje leto, ki so ga sprejeli soglasno. Tako bo Občina Šentilj letos razpolagala s sredstvi v skupni višini več kot 12 mio evrov. Po dveh letih neuspešnega prepričevanja so potrdili tudi zaključni račun za leto 2015 in leto 2016.

V letošnjem proračunu namenjamo največ sredstev za komunalno gospodarstvo in urejanje prostora (skupaj več kot 4,5 mio evrov), za celotno področje družbenih dejavnosti (več kot 3,8 mio evrov), sledi področje gospodarstva s kmetijstvom (1 mio evrov). Precej investicij je vezanih na sofinanciranje s strani države in na evropska sredstva oz. tudi na državne projekte (sodelovanje pri gradnji novega krožišča v Šentilju-smer Sladi Vrh).