Datum objave: 10. 10. 2017

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, ki bo v nedeljo, 22. 10. 2017