Datum objave: 07. 05. 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje za predčasne volitve v državni zbor