Datum objave: 27. 02. 2019

Več v prilog: Pogoji za pridobitev pravic do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje volitev poslancev v Evropski parlament