Podjetnik/kmetovalec

Upravna taksa se plača na TRR Upravne takse Občine Šentilj:

  • IBAN: SI56 0131 8518 0309 174
  • REFERENCA: SI11 76180 – 7111002 – 2019
  • NAMEN: plačilo upravne takse
  • BIC KODA: BSLJSI2X

VZOREC POLOŽNICE

POTRDILO O LASTNI PROIZVODNJI

Kmetje za prodajo lastnih proizvodov na trgu ali na drugih javnih mestih potrebujete potrdilo o lastni proizvodnji. K vlogi je potrebno priložiti posestni list, ki ne sme biti starejši od šest (6) mesecev.

4,50 EUR

POTRDILO 

POTRDILO 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

Lokacije tržnih mest v občini Šentilj so: trg Velka, dvorišče kulturnega doma Sladki Vrh in pošte, dvorišče doma krajevne skupnosti Ceršak in pošte v Ceršaku, tlakovano parkirišče ob občinski zgradbi Občine Šentilj, parkirišče pred pokopališčem na Zgornji Velki in v Šentilju ter ostale javne površine po izkazani potrebi. Na podlagi 7. člena Odloka o tržnem redu v občini Šentilj, določi ceno najema tržnega prostora in tržnih pripomočkov enkrat letno župan občine Šentilj.

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prodajo na tržnici z vlogo: pisno po navadni pošti na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali osebno v sprejemni pisarni občine Šentilj. Vloga za izdajo soglasja za prodajo na tržnici mora vsebovati podatke o lokaciji tržnega mesta, časovni termin prodaje blaga (datum in čas) ter vrsto prodaje blaga. Priložiti je potrebno tudi dokazilo o registraciji prodaje oz. potrdilo KGZS oz. UE o vpisu v register KGM ali kopijo subvencijske vloge. Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge. Z vlagateljem se sklene pogodba o najemu tržnega prostora.

22,60 EUR

VLOGA 

 VLOGA

OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)

4,50 EUR  OBRAZEC

OBRAZEC 

VLOGA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)

Ne glede na prijavljen redni obratovalni čas in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za soglasje za enodnevni podaljšan obratovalni čas, da obratuje dlje oziroma da želi obratovati na dan ali ob prazniku, ko gostinski obrat sicer ne obratuje. Soglasje se lahko nanaša na več priložnosti hkrati. Gostincu oziroma kmetu se lahko izda do 30 soglasij v koledarskem letu za enodnevni podaljšan obratovalni čas. Gostinec pa lahko brez dovoljenja občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju.

Gostinec oziroma kmet mora za soglasje podati vlogo občini 15 dni pred spremembo obratovalnega časa in to na podlagi obrazca »Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)«.  Za izdajo soglasja je potrebno poravnati takso. Položnico prejmete pri informatorju na sedežu Občine Šentilj.

Gostinski obrat mora obratovati tako, da ne krši javnega reda in miru oziroma da ne krši prepisov s področja zaščite pred hrupom. V nasprotnem primeru občina ne izda soglasja k enodnevnemu podaljšanemu obratovalnem času oziroma ga z odločbo določi drugače.

22,60  EUR 

 VLOGA 

VLOGA 

OBVESTILO O IZVEDBI JAVNE PRIREDITVE

0 EUR OBVESTILO 

OBVESTILO 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA KORIŠČENJE JAVNE POVRŠINE

Vsakdo, ki hoče koristiti – uporabljati javno površino (zemljišča in objekti, ki so v lasti občine Šentilj) ne glede na to ali gre za pridobitno ali nepridobitno dejavnost (prireditve, prodaja, ….), si mora od občinske uprave pridobiti ustrezno soglasje.

4,50 EUR

VLOGA 

VLOGA 

POROČILO O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI

0 EUR  POROČILO

 POROČILO

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close